Home » Projecten » Tribo meter

Tribo meter

Gladheid op het spoor door herfstbladeren.

Een gecombineerde meetopstelling gemonteerd op het draaistel van een spoorwegwagon. Enerzijds wordt de werkelijke wrijvingscoëfficiënt ter plaatse gemeten d.m.v. een contactwiel waarmee vermogen toe- of af-gevoerd wordt. Anderzijds wordt met behulp van spectrum camera’s het weerkaatste licht van de spoorstaafkop in het IR en NIR gebied geanaliseerd. De meetresultaten zijn verzameld over een totaal traject van 2500 km bij kruissnelheden van 80 km/uur.

De analyse van de meetresultaten heeft een verband aangetoond tussen gladheid en de aanwezigheid van licht van een bepaalde frequentie.
Verantwoordelijk voor de engineering van:
-de totale mechanische constructie van de tribo meter.
-positionering, ophanging en omkasting van de camera’s.