Home » Projecten » Machine cover

Machine cover

Cover van kunststof (PCTG)
Cyclisch belast door een gelijkmatig verdeelde belasting (1 bar luchtdruk alzijdig van buiten)
Belangrijkste criterium: veiligheidsfactor tot knik groter dan 2 bij 45 graden omgevingstemperatuur en na 50000 cycli van 1 minuut.

Kenmerken berekeningsmethode:
-statisch linieaire knik berekening
-volume elementen
-geen assembly